Lip Gloss

唇釉/唇萃/唇蜜/唇露各式唇彩系列

彈指間 用唇釉/唇萃/唇蜜/唇露等唇彩打造炫耀完美閃亮紅唇 唇妝唇彩超持久超顯色潤澤

排列順序:

6 results for your search

根據喜好尋找

價格
  • 1050 - 1252
6 個產品
排列順序:
#
新品
提供1色調

絕對完美玫瑰潤色豐唇蜜

L'ABSOLU TONE-UP TINT

NT$1,050

提供1色調

絕對完美玫瑰豐唇蜜

L'ABSOLU GLOSS PLUMPER

NT$1,050

新品
提供5色調

絕對完美水唇釉

L'ABSOLU LACQUER

NT$1,150